Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Nasze zasady postępowania w biznesie

Zobacz więcej

Nasze wartości

Zobacz więcej

Nasze metody pracy

Zobacz więcej

WIZJA I MISJA FIRMY

WIZJA

Nasza wizja zakłada tworzenie światowej klasy rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej energii, a silny zrównoważony rozwój chcemy połączyć z dobrą rentownością.

Jest to warunkiem zapewnienia wzrostu wartości spółki, a jednocześnie długoterminowego rozwoju.

MISJA

Misją działania naszej firmy jest zapewnienie naszym Klientom zaawansowanych technologicznie produktów i rozwiązań grzewczych takich jak: pompy ciepła Nibe, wymienniki, ogrzewacze, kotły peletowe Pellux, kolektory słoneczne.

Działalność firmy opieramy na bogatym doświadczeniu Grupy NIBE w dziedzinach projektowania, wytwarzania i sprzedaży produktów.

Nasze przedsiębiorstwo wspiera Ideę Zrównoważonego Rozwoju. Działalności firmy przyświeca zbiór zasad, na podstawie których budujemy nasz długofalowy sukces rynkowy stanowiąc połączenie rentowności z odpowiedzialnością.

Nazywamy to:

„Naszymi zasadami postępowania w biznesie”

Poszanowanie praw człowieka

W Grupie NIBE wszyscy pracownicy są traktowani uczciwie, sprawiedliwie i z szacunkiem.

Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne

Zwracamy uwagę na środowisko na każdym etapie życia produktu - od jego rozwoju aż po utylizację.

Dobra etyka w biznesie

Nasze relacje i metody biznesowe opierają się na przestrzeganiu prawa i stosowaniu dobrej etyki w biznesie. Wymagamy rzetelności i uczciwości od siebie i od naszych klientów i dostawców.

Odpowiedzialność za produkt

Funkcjonalność, jakość, bezpieczeństwo i aspekty ekologiczne to najważniejsze czynniki dla ciągłego rozwoju. Staramy się, aby nasze produkty, kiedy są używane przez klientów, przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialne zakupy

Dokonujemy odpowiedzialnych zakupów i stawiamy określone wymagania naszym dostawcom. Regularnie monitorujemy poziom obsługi oferowany przez naszych dostawców.

Oferowanie nowoczesnych rozwiązań

Aktywny rozwój produktu to warunek ciągłego dobrego rozwoju organicznego i zdobywania nowych rynków. Koncentrujemy się na produktach enrgooszczędnych i ekologicznych, które pomagają zmniejszyć wpływ na klimat i wspierają zrównoważony rozwój.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego dystrybutora

Mapa dystrybutorów

Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem

> Dystrybutorzy

Sprawdź nasze aktualne nowości i promocje

> Aktualności

Sprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta

> Znajdź serwisanta

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

> Kontakt