Peter Drucker

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.