Tom Peters

Nie ma czegoś takiego jak nieważne ulepszenie.