Najczęściej popełniane błędy przy montażu kolektorów słonecznych

Coraz więcej osób decyduje się na zastosowanie kolektorów słonecznych w swoich domach. Jest to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań, które w dłuższej perspektywie pozwala na poczynienie sporych oszczędności w każdym gospodarstwie domowym. Aby jednak mieć całkowitą pewność, że kolektory będą działały wydajnie, ekonomicznie i bezpiecznie, musimy je prawidłowo zamontować. Prawidłowy montaż to gwarancja, że nasza instalacja będzie działać sprawnie i efektywnie, dlatego też prace z tego zakresu warto zlecić doświadczonej ekipie.

W tym artykule przedstawiamy 5 najczęściej popełnianych błędów popełnianych przy montażu kolektorów, które mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich późniejsze użytkowanie.

  1. Nieodpowiednio wykonany plan montażu. Dotyczy to przede wszystkim niewystarczającego rozpoznania obiektu, przez co kolektory zamontowane są w miejscu zasłoniętym przez wysokie drzewa czy budynki sąsiednie. To jeden z pierwszych, ale podstawowych błędów, które mogą zaważyć na efektywności kolektorów słonecznych.
  2. Nieodpowiednie określenie potrzeb energetycznych. To również jeden z pierwszych błędów, który może mieć bezpośredni wpływ na zwrot z inwestycji i wydajność. Przy planowaniu montażu kolektorów wykonawca, musi więc dokładnie zapoznać się nie tylko ze specyfiką budynku, ale również potrzebami użytkowników danego gospodarstwa domowego.
  3. Niewłaściwe zaizolowanie przewodów. Niedokładne zaizolowanie przewodów rurowych lub też izolacja wykonana z niskiej jakości materiałów może bardzo szybko zostać zniszczona np. przez ptaki lub też wysokie temperatury.
  4. Zbyt duża lub za mała średnica przewodów solarnych. W przypadku zbyt dużej średnicy może dojść do m.in. zwiększonych strat ciepła do otoczenia z powierzchni zewnętrznej rur. Z kolei za mała średnica to ryzyko m.in. obniżenia natężenia przepływu czynnika grzewczego (roztworu glikolu) poniżej wymaganego, obniżenie sprawności pracy instalacji a także zwiększone zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową pracującą z większą intensywnością.
  5. Nieprawidłowe ustawienie przepływu w kolektorach. Odpowiednia wartość przepływu jest określona przez producenta w specyfikacji technicznej. Określa ona, jaki powinien być optymalny przepływ czynnika, aby instalacja pracowała z jak największą sprawnością. Dostosowanie się do tych zaleceń jest niezbędne, aby zapewnić wydajne, a jednocześnie bezpieczne użytkowanie instalacji.
Wróć do bloga