Jak dbać o stan podgrzewacza elektrycznego? Serwis i konserwacja

Elektryczny podgrzewacz wody to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy nie są podłączeni do sieci ciepłowniczej i nie dysponują w swoim domu innymi źródłami energii poza prądem, a chcą korzystać z ciepłej wody. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje podgrzewaczy: przepływowe i pojemnościowe. Sygnałem do rozpoczęcia pracy elektrycznego podgrzewacza przepływowego jest odkręcenie kranu z ciepłą wodą – wtedy urządzenie zaczyna pobierać energię, żeby na bieżąco podgrzewać wodę. Tymczasem podgrzewacz pojemnościowy podgrzewa, a następnie magazynuje ciepłą wodę, której wystudzeniu zapobiega izolacja cieplna oraz termostat utrzymujący stałą temperaturę. Komfort korzystania z ciepłej wody w dużej mierze zależy od typu urządzenia wybranego do jej podgrzewania, ale równie ważne, o ile nie najważniejsze, jest właściwe dbanie o posiadany sprzęt. Co należy robić, aby podgrzewacz elektryczny służył nam jak najdłużej? Zapraszamy do poniższego wpisu.

Podstawowe zasady dbania o stan podgrzewacza elektrycznego

Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać tuż po zakupie podgrzewacza elektrycznego, jest dokładne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji producenta. Z jej treścią należy zapoznać się przed pierwszym użyciem urządzenia, a najlepiej jeszcze przed samą instalacją. Jeśli instrukcja nie została dołączona, warto zgłosić się po nią do punktu sprzedaży lub znaleźć wersję elektroniczną w Internecie. Dodatkowo niektórzy producenci wymagają, by instalacja oraz pierwsze uruchomienie sprzętu odbyło się w obecności autoryzowanego serwisanta, gdyż od tego może zależeć późniejsze uznanie gwarancji w razie awarii – nasza firma tego nie wymaga. Podgrzewacze podłącza się do instalacji elektrycznej za pomocą wtyczki lub na stałe – w przypadku instalacji podgrzewacza bez wtyczki powinien zająć się tym elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Kiedy podgrzewacz jest już zamontowany i użytkowany, należy pamiętać, że nie wolno go uruchamiać, jeśli jest pusty lub w rurach nie płynie woda. Podgrzewacz nie może bowiem pracować, jeśli nie ma w nim medium, któremu powinien przekazywać ciepło. Tak samo po każdej przerwie w dostawie wody należy odpowietrzyć podgrzewacz, zanim ponownie zostanie podłączony do prądu. Innym problemem, z którym użytkownicy podgrzewaczy często się borykają, jest kwestia twardej wody. Osadzający się we wnętrzu podgrzewacza kamień utrudnia efektywne przenoszenie ciepła z elementu grzejnego do podgrzewanej wody. Jednym ze sposobów na zlikwidowanie problemu twardej wody jest zainstalowanie zmiękczacza lub stacji uzdatniania, aby jony wapnia i magnezu mogły zostać usunięte jeszcze zanim woda dostanie się do podgrzewacza. Inną, tańszą metodą jest regularne opróżnianie i przepłukiwanie zbiornika podgrzewacza wody z zalegającego tam osadu.

Podstawa działania, czyli regularna konserwacja i serwisowanie

Poza przestrzeganiem reguł odpowiedzialnego użytkowania podgrzewaczy elektrycznych  konieczna jest również regularna konserwacja sprzętu i zgłaszanie się do serwisu od razu, gdy nastąpi jakaś awaria. Konserwacja i naprawa podgrzewaczy elektrycznych może być jednak wykonywana jedynie przez uprawnionych do tego specjalistów. Zgodnie z zaleceniami konserwacją należy zajmować się przynajmniej raz w roku. Najdroższe podgrzewacze wykonywane są w całości ze stali nierdzewnej, jednak większość z nich jest emaliowana i zabezpieczana anodą (magnezową lub trwalszą tytanową), która przeciwdziała korozji zbiornika na wodę. Ze względu na zużycie anodę trzeba wymieniać średnio co 2-3 lata (w naszym przypadku co 18 miesięcy). W razie zgłoszenia awarii do serwisu należy się upewnić, że problem nie jest spowodowany tymczasowym brakiem dostępności wody. Jeśli faktycznie nastąpiła usterka, podgrzewacz pojemnościowy powinien być odłączony od zasilania, aby znajdująca się w zbiorniku woda mogła ulec schłodzeniu. Aby całkowicie usunąć wodę, konieczne jest odkręcenie zaworu bezpieczeństwa. W przypadku, gdy nie jesteście Państwo pewni, jak należy postąpić i do jakiego serwisu trzeba się zgłosić, zapraszamy do konsultacji przez naszą stronę internetową. Dysponujemy siecią współpracujących z nami punktów serwisowych, do których należy aż kilkaset placówek, jak również służymy radą przy wyborze odpowiedniego podgrzewacza.

Wróć do bloga