Ekonomiczne aspekty korzystania z kolektorów słonecznych

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zmniejszeniu zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych, ochronie środowiska oraz poprawie efektywności przemysłu energetycznego, dlatego na znaczeniu zyskują wszelkie technologie związane z oszczędzaniem energii lub wykorzystywaniem energii odnawialnej.

Ze względu na konieczność poprawy jakości powietrza, coraz większe znaczenie dla mieszkańców oraz samorządów terytorialnych ma również redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Obecnie jedną z najbardziej powszechnych metod uzyskiwania energii odnawialnej jest konwersja energii pochodzącej z promieniowania słonecznego w ogólnie dostępną energię, w tym energię cieplną. W tym celu wykorzystuje się kolektory słoneczne. Odpowiednio wyposażony i zaprojektowany budynek może wydajnie gromadzić energię promieniowania słonecznego, a poprzez jej wykorzystanie można uczynić go bardziej przytulnym i ciepłym, jednocześnie zmniejszając zależność od paliw kopalnych.

Czym są kolektory słoneczne?

Kolektor słoneczny to urządzenie, które służy do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło użytkowe. Istotnym elementem budowy kolektorów solarnych jest absorber, pochłaniający energię promieniowania i przekazujący ją na sposób ciepła do czynnika roboczego. Najczęściej można spotkać się z kolektorami płaskimi oraz próżniowymi. Kolektory płaskie idealnie nadają się do domowych instalacji ogrzewania ciepłej wody użytkowej, charakteryzują się prostą budową i konstrukcją oraz bezproblemowym działaniem. Z kolei główną zaletą kolektorów próżniowych jest to, że przewody ciepłownicze oraz absorber znajdują się w próżni – pozwala to na swobodne przepuszczanie promieni słonecznych, oraz zapobiega utracie ciepła z powrotem do otoczenia. W przeciwieństwie do kolektorów płaskich, kolektory próżniowe doskonale sprawdzają się w okresach przejściowych (wiosna, jesień), w pochmurne lub chłodne dni, wykorzystując do ogrzewania promieniowanie rozproszone.

Dlaczego opłaca się korzystać z kolektorów słonecznych?

Wysokie stawki cen nośników energii konwencjonalnej oraz wysoka średnia wartość nasłonecznienia w Polsce powodują, że dla naszej szerokości geograficznej coraz bardziej opłacalne staje się wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł czystej energii, w tym systemy zaopatrzone w kolektory słoneczne. W ciągu ostatnich lat obserwuje się tendencję spadkową jeśli chodzi o koszty związane z zakupem zestawów instalacji słonecznych. Spadek ten jest spowodowany m.in. produkcją na masową skalę oraz wzrastającą liczbą firm dostarczających gotowe instalacje, co znacznie obniża jednostkowe koszty wytworzenia kolektorów słonecznych. Istotnym czynnikiem zachęcającym do zakupu kolektorów słonecznych jest również możliwość obniżenia kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa. Warto też zaznaczyć, że wysokość nakładów finansowych potrzebnych na realizację inwestycji związanej z instalacją solarną jest w rzeczywistości niższa, niż wynika to z kosztów zakupu kompletnego zestawu. Należy uwzględnić różnego rodzaje formy dofinansowania takie jak dopłaty gminne czy rządowe programy dopłat.

Wróć do bloga