Czym się różni ciśnieniowy podgrzewacz wody od bezciśnieniowego?

W budynkach, które nie są wyposażone w centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej (np. we współpracy z siecią miejską), konieczne jest przygotowanie jej we własnym zakresie, przy pomocy specjalnie dobranego sprzętu. Dostępne są różne typy urządzeń, które służą do przygotowania ciepłej wody. Możliwe jest zastosowanie instalacji korzystającej z ciepła dostarczanego przez kocioł centralnego ogrzewania lub pompę ciepła, a także podłączenie podgrzewaczy, które uzyskują wymaganą temperaturę wody dzięki zamontowanym w nich grzałkom lub palnikom. Wśród rozwiązań, które użytkownik ma do wyboru, znajdują się zarówno ciśnieniowe, jak i bezciśnieniowe podgrzewacze wody. Sprawdźmy, czym różnią się od siebie i w jakich warunkach najlepiej się sprawdzają.

Zarówno ciśnieniowe jak i bezciśnieniowe podgrzewacze wody dzielą się na pojemnościowe i przepływowe. Podgrzewacze pojemnościowe to urządzenia które służą do podgrzania i przechowywania ciepłej wody do momentu, w którym będzie ona potrzebna, podgrzewając wodę zgromadzoną w zbiorniku.  Natomiast podgrzewacze przepływowe nie magazynują ciepłej wody, a jedynie podgrzewają ją w momencie, kiedy jest potrzebna.

Ciśnieniowe podgrzewacze wody

Urządzenia przepływowe ciśnieniowe umożliwiają podłączenie i obsługę kilku punktów poboru c.w.u.. Pozbawione są zasobnika a podgrzew odbywa się poprzez przepłyniecie wody użytkowej pod ciśnieniem przez zbiornik grzejny wyposażony w grzałki elektryczne. Pojemnościowe ogrzewacze ciśnieniowe zaś wyposażone są w zasobnik c.w.u. oraz grzałkę i realizują one tzw. pojemnościowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej.  Zarówno ogrzewacze przepływowe jak i pojemnościowe ze względu na ciśnieniowy charakter pracy mogą zasilać kilka punktów poboru c.w.u., często nawet cały budynek (w zależności od obranej pojemności i mocy). Urządzenia ciśnieniowe charakteryzują się tym iż stale panuje w nich ciśnienie instalacyjne dlatego też wymagają zamontowania na dopływie zimnej wody zaworu bezpieczeństwa. Zazwyczaj jest on dołączony do urządzenia.

Bezciśnieniowe podgrzewacze wody

Urządzenia bezciśnieniowe działają podobnie jak ciśnieniowe lecz wymagają zamontowania specjalnej baterii zapewniającej tzw. otwarty wylot wody ze zbiornika (redukującej ciśnienie wody z sieci wodociągowej). W dużym skrócie, z chwilą odkręcenia kurka ciepłej wody, dopływająca do zbiornika woda zimna wypycha wodę podgrzaną. Rozróżniając ogrzewacze pojemnościowe i przepływowe należy wspomnieć że pojemnościowe wyposażone są w zasobnik c.w.u. oraz grzałkę o mniejszej mocy niż przepływowe. Natomiast w obu przypadkach urządzenia zapewniają obsługę jednego punktu poboru dlatego też od lat idealnie sprawdzają się w domkach letniskowych, budynkach użyteczności publicznej itp.

Wróć do bloga