FORMULARZ REJESTRACYJNY POMP CIEPŁA

Dane dotyczące urządzenia
Adres montażu
Dane kontaktowe

Należy zaznaczyć jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres montażu urządzenia.
Dane instalatora
Dane dotyczące pierwszego uruchomienia

Należy zaznaczyć jeżeli pierwsze uruchomienie było wykonywane przez tą sama firmę która wykonywała instalację.
Wniosek o udzielenie gwaracji dodatkowej

UWAGA: Aktualne warunki i koszty Gwarancji Dodatkowej znajdują się na stronie internetowej www.nibe.pl/serwis/warunki-gwarancji. W ramach usługi Gwarancji Dodatkowej należy wykonać przeglądy w ostatnim miesiącu 2, 3 i 4 roku eksploatacji. Aktualny koszt przeglądu umieszczony jest na stronie internetowej. Opłata za przegląd płatna jest po jego wykonaniu.
Załączniki
Załączone pliki muszą być w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF oraz nie mogą przekraczać rozmiaru 4 MB.


* - pola wymagane;