Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Masz pytanie?

Jeśli masz pytania czy wątpliwości,
prosimy pisać lub dzwonić

 

E-mail
kolektory@biawar.com.pl

Infolinia
0 801 003 066

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację  rozszerzenie kończącego się w 2014r. programu "Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych".

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub ciepła

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby, w trybie ciągłym:

 1. Przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - nabór wniosków rozpoczęto 26.05.2014r.
 2. Przez BOŚ Bank - nabór wniosków rozpoczęto 24.04.2015r.
 3. Przez WFOŚiGW - nabór wniosków rozpoczęto 16.07.2014r.

W dniu 16 września 2014 r. NFOŚiGW podpisał umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek łącznie z dotacjami na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ?Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii? z czterema wojewódzkim funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Należą do nich:

 • WFOŚiGW we Wrocławiu
 • WFOŚiGW w Szczecinie
 • WFOŚiGW w Krakowie
 • WFOŚiGW w Gdańsku
 • WFOŚiGW w Olsztynie
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • WFOŚiGW w Toruniu

WFOŚiGW określą indywidualnie terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych oraz udostępnią wzory wniosków.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie określone w załączniku nr 3 do programu.

KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY: VAT jeżeli beneficjent ma możliwość odliczenia.

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • 1000-100 tys. zł dla osób fizycznych (jeżeli więcej niż jedno OZE to 1000-150 tys. zł)
 • 1000-300 tys. zł dla wspólnot i spółdzielni (jeżeli więcej niż jedno OZE to 1000-450 tys. zł) 

WYMAGANIA OGÓLNE:

 • urządzenia fabrycznie nowe i z 5-letnią gwarancją producentów licząc od daty uruchomienia instalacji
 • wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 3 do programu (dla pomp ciepła wymagany jest tylko licznik energii elektrycznej)
 • rękojmia wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata
 • instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim
 • zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych - 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej 
 • jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowalny każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowalnych instalacji
 • w przypadku instalacji składających się z kilku urządzeń OZE-elektrycznej lub OZE-cieplnej + OZE-elektryczne, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych dotacji, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 

WYMAGANIA DOT. INSTALACJI Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI:

 • znamionowa moc insalacji: do 300 kW, powierzchnia i pojemność potwierdzona obliczeniami
 • na c.w.u. lub na c.w.u. i c.o.
 • certyfikat Solar KEYMARK (data wystawienia <5lat)
 • licznik ciepła (obowiązkowy, może być na sterowniku)

Maksymalny koszt kwalifikowalny: 3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW  >> 

Jesteśmy na Google+
Google+