Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W 2015 roku do ogólnopolskiego programu "KAWKA - Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozporoszonych odnawialnych źródeł energii" przystąpiło sześć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program KAWKA skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), które planują realizację lub realizują przedsięwzięcia powodujące ograniczenie niskiej emisji. W ramach Programu KAWKA relizowane mogą być następujące rodzaje przedsięwzięć, mające na celu ograniczenie niskiej emisji:

  • likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj. likwidacja lokalnych źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk opalanych na paliwa stałe, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych) i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła);
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłaczenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
  • montaż kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym, bądź celem współpracy ze źródłem ciepła, zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem, musi być zlokalizowane na obszarze mniejscowości powyżej 5 000 mieszkańców, na którym przekroczone zostały normy jakości powietrza.

 

o Programu KAWKA przystąpiły następujące Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- WFOŚiGW Białystok (http://wfosigw.bialystok.pl/)

- WFOŚiGW Katowice (http://www.wfosigw.katowice.pl/)

- WFOŚiGW Poznań (http://www.wfosgw.poznan.pl/)

-  WFOŚiGW Toruń (http://www.wfosigw.torun.pl/)

- WFOŚiGW Wrocław (http://www.wfosigw.wroclaw.pl/)

- WFOŚiGW Zielona Góra (http://www.wfosigw.zgora.pl/)

 

Więcej informacji tutaj >>

 

 
 
Jesteśmy na Google+
Google+