Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Masz pytanie?

Jeśli masz pytania czy wątpliwości,
prosimy pisać lub dzwonić

 

E-mail
kotly@biawar.com.pl

Infolinia
0 801 003 066

Szwedzka Dotacja do kotłów peletowych PELLUX!

 

Zmiany i aktualizacje w programie PROSUMENT

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym z zakresie dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w tym dla źródeł ciepła opalanych biomasą takie jak:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • po 2016 r. wysokość dotacji będzie wynosić  15% dla źródeł ciepła i 30% dla źródeł energii elektrycznej.
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
 • włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),
 • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Wymagania stawiane producentom urządzeń przeznaczonym do spalania biomasy to m.in.:

 • kotły z automatycznym lub ręcznym zasilaniem w paliwo, dedykowane wyłącznie do spalania określonego rodzaju biomasy (ma to wynikać z dokumentacji kotła).
 • Kotły muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 ?Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie? lub równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Kotły muszą posiadać gwarancję producenta na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji.
 • Kotły muszą posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej (w odniesieniu do ciepła spalania) co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 4 lub 5 ? dla instalacji oddanych do użytkowania przed 01/01/2016; klasy 5 ? dla instalacji oddanych do użytkowania po 01/01/2016; określone w normie PN-EN 303-5 lub równoważnej.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji dla źródeł ciepła opalanych biomasą:

 • dla kotłów o załadunku ręcznym ? 1 000 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku automatycznym ? 1 600 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku ręcznym, z zasobnikiem buforowym- 1 200 zł/kW,
 • dla kotłów o załadunku automatycznym, z zasobnikiem buforowym ? 1 800 zł/kW.

W zakres kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją źródeł ciepła opalanych biomasą mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.:

 • zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku,
 • zakup układów oczyszczania spalin (o ile są wymagane),
 • wykonanie układów podawania paliwa (dotyczy kotłów automatycznych),
 • magazynowanie paliwa (silosy, pomieszczenia przykotłowe),
 • zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła (w tym zasobniki ciepła),
 • licznik ciepła,
 • koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych, audytu zapotrzebowania na ciepło oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane),
 • roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła.

Szczegółowe informacje o programie tutaj>>

Szczegółowe wymagania dla instalacji tutaj>>

Szczegółowe wymagania dla wykonawcy instalacji tutaj>>

 

 

 

 
Jestemy na Google+
Google+

Yeezy boost 350 V2 Yeezy boost 350 V2 for sale Yeezy 350 V2 for sale Yeezy 350 V2